TERMOIZOL
Zakład Produkcji
Odzieży Ochronnej Żaroodpornej

ul. Długa 15B
58-521 Jeżów Sudecki
POLAND

NIP: 611-010-00-88
Tel. 004875 767 58 19
Tel. kom. +48606 82 22 31
Fax 004875 713 26 25
e-mail: biuro@termoizol.pl
www.termoizol.pl

Producent odzieży żaroodpornej

ubrania strażackie, hutnicze, żaroodporne

Osłona na rękawice ochronne OD-1 P400

Wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/ rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725).

Przeznaczenie:

Osłona dłoni jest dodatkowym elementem zakładanym na rękawice, który ma za zadanie chronić część grzbietową przed intensywnym promieniowaniem cieplnym, płomieniem, rozpryskami płynnego metalu.

Zalecenie:

Osłona dłoni powinna być stosowana łącznie z rękawicami ochronnymi

Wykonanie:

Osłona dłoni wykonana jest z następujących materiałów:

  • tkanina paraaramid/preox metalizowana, 

 

karta osłona dłoni miniatura.jpg 113x160 11kB

Karta katalogowa