TERMOIZOL
Zakład Produkcji
Odzieży Ochronnej Żaroodpornej

ul. Długa 15B
58-521 Jeżów Sudecki
POLAND

NIP: 611-010-00-88
Tel. 004875 767 58 19
Tel. kom. +48606 82 22 31
Fax 004875 713 26 25
e-mail: biuro@termoizol.pl
www.termoizol.pl

Producent odzieży żaroodpornej

ubrania strażackie, hutnicze, żaroodporne

Rękawice ochronne dla hutnika 

(tkanina paraaramid/preox)

K1-268 P; K1-267 P; K3-266 P; K3-265 P; K5-431 P; K5-551 P 

Wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/ rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725). 

 • K1-267 P jednopalcowe długie (62 cm) 
 • K1-268 P jednopalcowe krótkie (42 cm) 
 • K3-265 P trzypalcowe długie (62 cm) 
 • K3-266 P trzypalcowe krótkie (42 cm) 
 • K5-551 P pięciopalcowe długie (55 cm) 
 • K5-431 P pięciopalcowe krótkie (43 cm) 

Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 388:2006, PN-EN 407:2007 i PN-EN 420+A1:2012

Poziom skuteczności: 

Oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 407:2007 określa odporność materiału z jakiego wykonany jest wyrób. Poziom skuteczności określa sześciocyfrowy kod zamieszczony na metce każdej rękawicy. Osiągnięte poziomy skuteczności: 

piktogram rekawice klasy ochrony3.jpg 174x205 13kB

4 - zachowanie się podczas palenia. 
3 - ciepło kontaktowe. 
1 - ciepło konwekcyjne. 
3 - ciepło promieniowania. 
3 - drobne rozpryski stopionego metalu. 
3 - duże ilości stopionego metalu.

 

 

Oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 388:2006 określa odporność rękawic na uszkodzenia mechaniczne. Poziom skuteczności określa czterocyfrowy kod zamieszczony na metce każdej rękawicy. Osiągnięte poziomy skuteczności:

piktogram rekawice klasy ochrony4.jpg 174x205 11kB

2 - odporność na ścieranie. 
x - odporność na przecięcie. 
4 - odporność na rozdzieranie. 
x - odporność na przebicie. 

 

 

 Przeznaczenie:

Rękawice ochronne dla hutnika przeznaczone są do ochrony rąk pracownika przed czynnikami gorącymi takimi jak płomień, rozpryski płynnego metalu, rozpryski żużla, intensywne promieniowanie cieplne, kontakt z gorącymi przedmiotami i ciepło konwekcyjne.

Wykonanie:

Rękawice wykonane są w następujących układach materiałów: 

 • część chwytna:
 • tkanina aramidowa + wełna trudnopalna + podszewka trudnopalna
 • część grzbietowa i mankietowa:
  tkanina paraaramid/preox metalizowana
 •   
 • Rękawice dostępne są w jednej wielkości 11.

 

Rękawice w wersji M

Dostępne są także rękawice w wersji M, gdzie część dłoniowa (chwytna i grzbietowa) wykonane są z tkanin aramidowych, natomiast mankiet wykonany jest z tkaniny szklanej metalizowanej na podszewce bawełnianej. Klasy ochrony dla rękawic w wersji M są takie same jak dla rekawic w wersji P.

 

karta rękawice P miniatura.jpg 113x160 13kB

Karta katalogowa - rękawice wersja P

 

karta rękawice M miniatura.jpg 112x160 12kB

Karta katalogowa - rękawice wersja M