TERMOIZOL
Zakład Produkcji
Odzieży Ochronnej Żaroodpornej

ul. Długa 15B
58-521 Jeżów Sudecki
POLAND

NIP: 611-010-00-88
Tel. 004875 767 58 19
Tel. kom. +48606 82 22 31
Fax 004875 713 26 25
e-mail: biuro@termoizol.pl
www.termoizol.pl

Producent odzieży żaroodpornej

ubrania strażackie, hutnicze, żaroodporne

Rękawice ochronne dla hutnika

(tkanina szklana)

K1-268t; K1-267t; K3-266t; K3-265t; K5-431t; K5-551t 

Wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/ rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725). 

 • K1-267t jednopalcowe długie (62 cm) 
 • K1-268t jednopalcowe krótkie (42 cm) 
 • K3-265t trzypalcowe długie (62 cm) 
 • K3-266t trzypalcowe krótkie (42 cm) 
 • K5-551t pięciopalcowe długie (55 cm) 
 • K5-431t pięciopalcowe krótkie (43 cm) 

Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 388:2006, PN-EN 407:2007 i PN-EN 420+A1:2012

Poziom skuteczności: 

Oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 407:2007 określa odporność materiału z jakiego wykonany jest wyrób. Poziom skuteczności określa sześciocyfrowy kod zamieszczony na metce każdej rękawicy. Osiągnięte poziomy skuteczności: 

piktogram rękawice klasy ochrony.jpg 174x205 13kB

4 - zachowanie się podczas palenia. 
2 - ciepło kontaktowe. 
2 - ciepło konwekcyjne. 
4 - ciepło promieniowania. 
4 - drobne rozpryski stopionego metalu. 
2 - duże ilości stopionego metalu.

 

 

Oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 388:2006 określa odporność rękawic na uszkodzenia mechaniczne. Poziom skuteczności określa czterocyfrowy kod zamieszczony na metce każdej rękawicy. Osiągnięte poziomy skuteczności:

piktogram rękawice klasy ochrony2.jpg 174x205 11kB

3 - odporność na ścieranie. 
x - odporność na przecięcie. 
1 - odporność na rozdzieranie. 
x - odporność na przebicie. 

 

 

 Przeznaczenie:

Rękawice ochronne dla hutnika przeznaczone są do ochrony rąk pracownika przed czynnikami gorącymi takimi jak płomień, rozpryski płynnego metalu, rozpryski żużla, intensywne promieniowanie cieplne, kontakt z gorącymi przedmiotami i ciepło konwekcyjne.

Wykonanie:

Rękawice wykonane są w następujących układach materiałów: 

 • część chwytna:
 • dwoina bydlęca + wełna trudnopalna + podszewka trudnopalna
 • część grzbietowa i mankietowa:
  tkanina szklana metalizowana + podszewka trudnopalna
 •   
 • Rękawice dostępne są w jednej wielkości 11.