TERMOIZOL
Zakład Produkcji
Odzieży Ochronnej Żaroodpornej

ul. Długa 15B
58-521 Jeżów Sudecki
POLAND

NIP: 611-010-00-88
Tel. 004875 767 58 19
Tel. kom. +48606 82 22 31
Fax 004875 713 26 25
e-mail: biuro@termoizol.pl
www.termoizol.pl

Producent odzieży żaroodpornej

ubrania strażackie, hutnicze, żaroodporne

Zasady użytkowania

Konserwacja: 

Czyszczenie zewnętrznej powierzchni należy wykonać przy pomocy miękkiej szmatki lub gąbki namoczonej w wodzie z dodatkiem mydła. Po usunięciu zanieczyszczeń powierzchnię należy wytrzeć do sucha. Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników. Nie prać.

Przechowywanie:

Odzież należy przechowywać w stanie rozwieszonym w miejscach przewiewnych i suchych. Czas przechowywania jest praktycznie nieograniczony. Jeżeli ubranie było zamoczone w czasie użytkowania bezwzględnie należy je wysuszyć. 

Uszkodzenia ubioru: 

  • drobne uszkodzenia w postaci rozdarcia o długości nie więcej niż 3 cm, 
  • przepalenie wierzchniej części ubrania do średnicy otworu nie większej niż 0,5 cm i ilości do 3 szt.
  • rozerwania na szwie, mogą być naprawione u producenta ubrania. 

Uszkodzenia graniczne:

Liczne przepalenia wierzchniej części (tkaniny szklanej metalizowanej), duże rozdarcia, nie dające się usunąć znaczne zabrudzenia wierzchniej tkaniny obniżają jego własności ochronne i takie ubranie należy bezwzględnie wycofać z eksploatacji. 

Transport: 

Do transportu opakowań z odzieżą używać środków transportu krytych, ze szczelnym dachem, które powinny być suche i czyste. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.